Tájékoztatás az ingatlanra vonatkozó hirdetmények használatáról:

1.) Az első árverés [Vht. 143. § (1) bek.] ingatlanárveresi_hirdetmeny_0420 alapján történik.

2.) Ha sikertelen az első árverés sikertelen_ingatlanarveresi_hirdetmeny_0421 kerül alkalmazásra [Vht. 155. § (2) bekezdés]. Az EÁR Általános Tájékoztató alapján: "Amennyiben a végrehajtó az első Ingatlanárverési Hirdetménnyel kitűzött árverés sikertelenségének megállapításával egyidejűleg, az Ingatlanárverési Hirdetmény Ismételt Árverési Eljárásban elnevezésű árverési hirdetménnyel ismételt árverést tűz ki, úgy a Sikertelen Ingatlanárverési Hirdetményre nincs szükség, annak kiállítása, illetőleg közzététele okafogyottá válik." (7-8. o.)


A hirdetményen szereplő kötelező (kezdő) szövegben: "megállapítom, hogy (sikertelen árverés kezdő és befejező időpontja) közötti vételi ajánlattételi időtartamban megtartott ingatlanárverés sikertelenül zárult. Az 1994. évi LIII. tv. 156. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetmény kitűzésétől számított 3 hónapon belül ismételt ingatlanárverés tartására kerül sor. Az ismételt ingatlanárverés pontos vételi ajánlattételi időtartamáról irodámnál érdeklődhet, a fenti elérhetőségek valamelyikén."

A sikertelen árverés kezdő és befejező időpontja a hirdetményen akkor fog megjelenni helyesen, ha az érintett ingatlanra megtartott első árverés státuszánál "Sikertelen árverés" van megadva.

A státuszt itt lehet megadni:

3.) A második árverés a Vht. 156. § (1), (4) bekezdés szerint ingatlanarveresi_hirdetmeny_ismetelt_arveresi_eljarasban_0422 alapján, és ez a hirdetmény csak a második árveréshez használatos, illetve akkor alkalmazható későbbi (harmadik, negyedik stb.) árverésre, ha az azt megelőző árverések még 2012. szeptember 1. napja előtt kerültek megtartásra. Ezekben az esetekben a korábbi árverés(ek) kezdő és befejező időpontját a hirdetmény nyomtatványra a szövegszerkesztővel kell begépelni.
Kötelező (kezdő) szöveg
ingatlanarveresi_hirdetmeny_ismetelt_arveresi_eljarasban_0422 nyomtatványon: "mivel (megelőző sikertelen árverés kezdő és befejező időpontja) közötti vételi ajánlattételi időtartamban megtartott ingatlanárverés sikertelenül zárult, az 1994. évi LIII. tv. vonatkozó rendelkezései alapján, jelen árverési hirdetményben ismételt árverést tűzök ki."

Az MBVK által megadott eredeti szövegből az "illetve a folyamatos árverezési eljárás befejezésének feltételei bekövetkeztek," szöveg ezen a hirdetményen nem szerepel, mivel az a 0425, 0426-os hirdetményekre került elhelyezésre.

A sikertelen korábbi árverés kezdő és befejező időpontja: a hirdetményen akkor fog megjelenni helyesen, ha az érintett ingatlanra megtartott első árverés státuszánál "Sikertelen árverés" van megadva. (A státusz megadása a 2. pontban került ismertetésre.)

A 0422-es hirdetményen a megelőző sikertelen árverés kezdő és befejező időpontja ugyanaz lesz mint, a 0421-es számún.


4.) Ha a második árverés sikertelen (ha több vh.kérő van), következik az ingatlanátvételi eljárás, amely a Vht. 158. § (3) bekezdés alapján ingatlan_atveteli_eljarasi_hirdetmeny_0424 nyomtatvánnyal kerül kitűzésre.
Kötelező (kezdő) szöveg:
"mivel (megelőző sikertelen árverés kezdő és befejező időpontja) közötti ismételt árverési eljárás vételi ajánlattételi időtartamában megtartott ingatlanárverés sikertelenül zárult az 1994. évi LIII. tv. vonatkozó rendelkezései alapján, jelen hirdetményben foglaltak szerint, ingatlan átvételi eljárást folytatok le."
A
megelőző sikertelen árverés kezdő és befejező időpontja: a 0422-es hirdetménnyel kitűzött sikertelen második árverés kezdő és végidőpontja. A 0422-es hirdetmény státuszának "Sikertelen árverés"-t kell megadni.

5.) Ha egyik vh.kérő sem veszi át az ingatlant: folyamatos_ingatlanarveresi_hirdetmeny_0423-as hirdetményt kell közzétenni a Vht. 159. § (1) bekezdés alapján.


6.) A harmadik árverés a Vht. 159. § (4)-(6) bekezdése alapján kerül kitűzésre, ha a vh.kérő a folyamatos árverési hirdetmény közzététele utáni 3 hónapon túl kéri az újabb árverés kitűzését, vagy árverező (akár 3 hónapon belül) kéri az aktiválását, az
ingatlanarveresi_hirdetmeny_ismetelt_arveresi_eljarasban_vegrehajtast_kero_kerelmere_folyamatos_arveresi_hirdetmeny_utan_0425
ingatlanarveresi_hirdetmeny_ismetelt_arveresi_eljarasban_arverezoi_aktivalasra_folyamatos_arveresi_hirdetmeny_utan_0426

hirdetmények valamelyiké
nek alkalmazásával, attól függően, hogy ki miatt kerül kitűzésre az árverés.
Kötelező (kezdő) szöveg mindkét árverési hirdetményen:
"mivel a folyamatos árverezési eljárás befejezésének feltételei bekövetkeztek, az 1994. évi LIII. tv. vonatkozó rendelkezései alapján, jelen árverési hirdetményben ismételt árverést tűzök ki."
A "(megelőző sikertelen árverés kezdő és befejező időpontja) közötti vételi ajánlattételi időtartamban megtartott ingatlanárverés sikertelenül zárult, illetve"
részlet ezeken a hirdetményeken nem került elhelyezésre, mivel az a 0422-es hirdetményen szerepel.

A továbbiakban a harmadik árverés után a
4., és 5. lépést, negyedik árverésre az 6. lépést alkalmazzuk [Vht. 160. § (1) bek.], azután ismét a 4. és 5. lépést, az ötödik árverésre a 6. lépést azzal a különbséggel alkalmazzuk, hogy bármely lakóingatlan esetén a becsérték 50%-áig mehet le az ajánlat [Vht. 160. § (2) bek.].